Werking. 


de werking van een houtgestookte ketel is eigenlijk hetzelfde als van een gewone ketel. De installatie bestaat grofweg uit een vijzel voor brandstoftoevoer, een ventilator, een aanvoer- en retourleiding voor het verwarmingswater en een rookgasafvoerkanaal. In de ketels kunnen geperste houtkorrels(pellets) of houtsnippers gestookt worden. De vijzel zorgt voor de aanvoer van het houtproduct naar de brander. Houtpellets kunnen worden aangevoerd vanuit een silo en houtsnippers van uit een bunker. De aanvoer van nieuwe brandstof naar de ketel wordt volledig automatisch geregeld op basis van temperatuur, als de temperatuur in de ketel daalt tot een bepaalde, instelbare temperatuur begint de vijzel weer te draaien. De reiniging van de vlampijp en de bodem van de kachel kan automatisch gebeuren.