Bio massa het `groene goud´Biomassa is organisch materiaal. Door biomassa te verbranden, vergassen of vergisten, komt energie vrij. Deze kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken of om voor verwarmings doeleinde te gebruikken. Bij de verbranding van biomassa komt kooldioxide (CO2) vrij. Toch kan biomassa een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering: de CO2 van biomassa is nog maar kort geleden uit de atmosfeer gehaald toen planten en bomen het als voedingsstof gebruikten. Er is sprake van een korte CO2 cyclus, waarbij er evenveel CO2 uit de lucht wordt gehaald als er door biomassa-verbranding vrijkomt. Dit noemen we CO2-neutraal.

Niet voor niets wordt biomassa steeds vaker het ‘Groene Goud’ genoemd. Jaarlijks kan schone biomassa theoretisch genoeg energie leveren om driemaal aan de wereldvraag voldoen. Het voordeel van biomassa is dat je een centrale kan aanzetten als er vraag naar energie is (zgn. basislast). Windenergie en zonne-energie zijn stromingsbronnen en hebben dat voordeel niet. Biomassa is daarom een belangrijk onderdeel in de omschakeling naar een duurzame energiehuishouding.